Werkwijze

Mijn werkwijze en visie zijn volledig geïnspireerd op de benadering en werkwijze van I.V. therapie. In eerste instantie is er een intakegesprek waarin we jouw hulpvraag samen verkennen. Samen bekijken we je levenssituatie, omgeving, problematiek, je gedrag- en denkpatronen en je verleden. Met het nodige geduld, zachtheid en respect verkennen we jouw situatie en bepalen we een doel voor de therapie. Je kan vertellen over jouw situatie waarover we samen in dialoog gaan, maar deze verkenning kan ook inhouden dat we ons laten leiden door jouw verbeelding, door wat het lichaam vertelt.

"De therapeut is een participant in het gesprek, waarbij hij luistert en samen met de cliënt ruimte maakt, waarin de cliënt kan uitdrukken wie hij is, hoe zijn leven eruitziet, hoe hij de wereld ervaart." - Peter Rober

Wanneer je geen woorden vindt om te zeggen wat voor jou zo moeilijk is, dan zijn er andere mogelijkheden voorhanden om uit te drukken wat er binnenin allemaal leeft. Bijvoorbeeld met prenten,verhalen, metaforen of d.m.v. tekenen, ...

Het wordt als het ware een therapie-op-jouw-maat.

Visie

Ik tracht in de eerste plaats een veilige ruimte te creëren waar jij mag zijn wie je bent, zonder oordeel, zonder veeleisende verwachtingen. Pas als er vertrouwen is, kan de samenwerking ontstaan die nodig is in therapie. Alle lagen van het mens-zijn verdienen aandacht: emoties, gedachten, gedrag, het fysieke lichaam, de relaties die je aangaat en je zingeving.

Ik geloof dat iedereen het in zich heeft om, indien gewenst, een andere weg in te slaan. Als therapeut heb ik het voorrecht om afwisselend getuige en gids te zijn op deze weg die je aflegt.

Wat is I.V. psychotherapie?

Interactionele Vormgeving of I.V., is een integrale therapeutische benadering, geïnspireerd vanuit een holistische visie.

I.V. is gebaseerd op benaderingswijzen uit de gekende psychologische stromingen waaronder onder andere systeemtherapie, experiëntiële therapie, cognitieve gedragstherapie, NLP, contextuele therapie, Gestalttherapie, Jungiaanse analytische psychologie, psychosynthese,... Afhankelijk van de persoon, het thema en de vraag worden deze verschillende stromingen geïntegreerd in de gekozen werkwijze en in interactie gebracht. Ook het werken met metaforen, verhalen, symbolen en creatieve werkvormen krijgen een plaats binnen I.V. Interactionele Vormgeving biedt psychotherapie op maat, de cliënt en zijn hulpvraag staan centraal.

Een I.V. therapeut beschikt over een basisgrondhouding die hij zich eigen heeft gemaakt en waarin respect en onvoorwaardelijke aanvaarding de basis zijn voor de samenwerking met de cliënt. Om geen eenzijdig beeld te krijgen in het geheel, maakt I.V. gebruik van verschillende kaders om een totaalbeeld te krijgen van een situatie. Enkele van deze kaders zijn de kwadranten van Wilber, en de I.V. driehoek. De therapeut maakt gebruik van de I.V. driehoek om zo goed mogelijk de beleving van de cliënt te kunnen aanvoelen en op dezelfde "golflengte" te geraken waardoor hij het gemakkelijkste tot "echte ontmoeting" komt met de cliënt. Ieder mens is uniek en van daaruit werk ik ook als therapeute.

Gedragdscode

Als I.V. therapeute is het ook belangrijk om de deontologische code te ondersteunen. Dit is een verzameling van regels waarin ik mij in de uitoefening van mijn beroep beloof aan te houden. Ze is vastgelegd door het VVTIV

Voor meer informatie: info@psychotherapie-delinde.be