NIET ERKEND VERLIES EN ROUW of SCHADUWVERDRIET

Niet erkend verlies en verdriet

Verlies is niet alleen gerelateerd aan een overlijden. Ook wanneer je je baan verliest, gezondheid, je relatie of het perspectief van een gezamenlijke toekomst spreken we van verlies en is er sprake van rouw. De pijn van verdriet bij kinderloosheid, een miskraam, vermissing, ziekte in het gezin, zoals kanker, dementie, handicap,werkloosheid, ….zijn allemaal voorbeelden van verborgen verlies en kunnen een rouwproces in gang zetten.

Verlieservaringen doen zich voor op alle denkbare levensgebieden: in relaties, gezondheid, werk en op persoonlijk vlak. Vaak wordt dit verlies niet als verlies erkend of ervaren, en daardoor ontstaat verborgen rouw.

Verliesbegeleiding is een speciale vorm van hulpverlening. Het is gericht op mensen die klachten ondervinden na verlies. Rouw door verlies is weliswaar geen ziekte, maar je kan wel ziek worden van verdriet en daardoor voor kortere of langere tijd uit de routine raken. De verliesbegeleiding kan het verlies niet wegnemen maar kan u echter wel ondersteunen door naar u te luisteren en samen te zoeken naar een vorm van steun die bij u past.

Het begrip “niet erkend verdriet” benadrukt dat er in onze samenleving kennelijk regels zijn die aangeven wie, wanneer, waarom, hoe en hoelang er gerouwd mag worden. Bij een overlijden van een familielid wordt het verlies veelal erkend en mag het verdriet openlijk geuit worden. Men heeft 'recht om te rouwen'! Bij verborgen verlies heeft de maatschappij minder begrip voor de rouw die ermee gepaard gaat, je neemt het als het ware gedurende je leven mee als een schaduw.

Rouwtaken en rouwarbeid ook voor 'Verborgen Verlies'

Om met verlies om te kunnen gaan, is het belangrijk om het verlies eerst te herkennen en erkennen. Rouwen is hard werken, waarbij je rouwtaken te doen hebt. Manu Keirse spreekt daarom over 'rouwarbeid' . Dit geldt zeker ook voor verborgen en niet-erkend verlies.

Tijdens de rouwbegeleidingen krijg je ondersteuning om de rouw onder ogen te zien, de emoties te doorleven en op een nieuwe manier het leven aan te pakken.

Het kan ook zijn dat verschillende vormen van verborgen verlies zich jaren hebben opgestapeld en plots tot uiting komen door een één klein voorval. Het kleine sneeuwballetje dat een lawine veroorzaakt.