Trauma

Het woord "trauma" komt van het Grieks, en letterlijk vertaald betekent het "verwonding". In de psychotherapie bedoelen we dan een negatieve ervaring die een psychische wonde veroorzaakt.

Wanneer men een onverwachte, ingrijpende en/of vervelende ervaring heeft gehad, kan een psychisch trauma ontstaan. Voorbeelden van gebeurtenissen die tot psychische trauma’s kunnen leiden zijn seksueel misbruik, slachtoffer van lichamelijk en/of psychisch geweld, getuige of slachtoffer van een natuurramp, maar ook pesten, vernederd worden, of bv gebeten worden door een dier of niet mee kunnen komen op school kunnen een trauma veroorzaken door de impact van die negatieve ervaring. Wat iemand als traumatisch ervaart is voor ieder mens verschillend.

Een posttraumatische stress-stoornis is een stoornis die ontstaat als een trauma om de een of andere reden niet goed verwerkt kan worden. Het verwerken van zulke gebeurtenissen is een langdurig en moeilijk proces, en soms komt iemand daar niet goed doorheen. Hij of zij kan het trauma niet verwerken en blijft erin vast zitten. Zijn of haar leven kan daardoor totaal ontregeld raken.

Het doel van psychotherapie

Het doel van psychotherapie is traumatische gebeurtenis(sen) bespreekbaar maken. Niet als koele feiten, maar met de bijbehorende emotionele en lichamelijke reacties, zoals angst, pijn en verdriet. Voelen van deze tot dan toe diep weggestopte emoties is nodig om de problematiek te kunnen verwerken. Pas dan kunnen de gebeurtenissen een plaats in iemands leven krijgen. Pas dan zal blijken dat ze het hele leven niet hoeven te beheersen. Pas dan kunnen ze echt voltooid verleden tijd worden.

Behandeling kan een positief resultaat geven, maar het resultaat en de duur zijn afhankelijk van de ernst van de problematiek. Soms is bij zware trauma’s een doorverwijzing naar EMDR nodig. Jeugdtrauma’s zullen een langer durende behandeling vragen. De kern van de behandeling is dat de traumatische gebeurtenis onder ogen wordt gezien. Als de herinneringen boven komen geeft dat veel pijn en verdriet. Toch zijn de resultaten vaak de moeite waard en helend.