Stress

Werken, deelnemen aan het verkeer, sporten, een examen afleggen, dit zijn enkele voorbeelden van activiteiten die een gezonde spanning oproepen. Hierbij spannen de spieren aan, de hartslag verhoogt en de ademhaling wordt wat dieper en sneller. Deze gezonde spanning verdwijnt weer na het beëindigen van de activiteiten, het lichaam ontspant. Spanning mag gezien worden als een synoniem voor stress. Een portie stress is gezond zolang de eisen die tijdens een bezigheid aan iemand gesteld worden het verwerkingsvermogen van die persoon niet te boven gaan. Is dit wel het geval dan de wordt de stress ineffectief en veranderd in ongezonde stress en leidt tot burn out of depressie. Om een paar voorbeelden te noemen: te veel stress als gevolg van problemen thuis door ziekte of spanning, te grote werkdruk, elke dag in de file, …

Stress is van invloed op ons lichaam, gedrag, gevoel en denkvermogen. Zo nu en dan is stress niet ongebruikelijk en hoeft niet tot problemen te leiden. Echter chronische of langdurig te hoge stress kan niet alleen tot lichamelijke klachten of ziektes leiden of bestaande ziektes verergeren, maar heeft ook een grote invloed op gevoelens, gedrag en gedachten of het denkvermogen.

Burn-out

Burn out verwijst naar de gevolgen die ontstaan door samenloop van belastende omstandigheden op het werk, of thuis, of een combinatie van beiden, en dit over een bepaalde tijdspanne. Bv: door een overbelastte agenda, een onderbezet team, geen loon naar werken, conflicten met collega's of in je privéleven, ziekte of overlijden in je familie, …

Burn out is wanneer de stress over een te lange periode blijft duren waardoor je zowel psychisch als fysisch overbelast geraakt.

Depressie

Een depressie wordt gekenmerkt door langdurige neerslachtigheid, angsten, ongebruikelijke stemmingswisselingen vergezeld gaand van irrationele gedachten, pessimisme, en is verantwoordelijk voor veranderingen in de manier waarop we eten, slapen en omgaan met andere mensen, waardoor we feitelijk niet meer in staat zijn deel te nemen aan productieve bezigheden. Het verstoort je dagelijkse bezigheden en je bent niet meer bij machte je uit die neerwaartse spiraal te onttrekken.

Depressie wordt geacht een ziekte te zijn, die ten eerste behandeling en aandacht nodig heeft, omdat het een oorzaak kan zijn van het zich terugtrekken uit de samenleving, pessimisme en laag gevoel van eigenwaarde. Ten tweede kan depressie veranderingen in fysiek gedrag veroorzaken (zoals eten en slapen), die de regelmatige dagelijkse bezigheden kunnen onderbreken. En in feite kan het ook interacties met andere mensen schaden, in het bijzonder met degenen in de kerngemeenschap (zoals gezin en vrienden).

Als je lijdt aan een depressie kan je het gevoel hebben niet geïnteresseerd te zijn in gewoonlijke bezigheden en hobby's, om je daar uiteindelijk niet meer mee bezig te houden. Er kunnen ook veranderingen in eetlust ontstaan, die leiden tot drastisch gewichtsverlies. Een andere verandering die plaats vindt is in slaapgewoontes, wat kan inhouden moeilijkheden met slapen, te vroeg wakker worden of te veel slapen. Samen met deze fysiek merkbare veranderingen en de hierboven beschreven algemene symptomen, is er een gevoel van hopeloosheid en schuld. Mocht je bij jezelf ontdekken dat je de stress niet meer aan kunt, naar een burn out neigt of een depressie vertoont, dan is het aan te raden professionele hulp te zoeken.