Stapeltjesverdriet

Stapeltjesverdriet is wanneer het ene verlies zich stapelt op ander verlies. Soms lopen mensen vast in een verlieservaring omdat er aan vorige verliezen nooit voldoende ruimte werd gegeven om hierbij stil te staan. Vaak blijkt dat er nog meer groot verlies is geweest in hun leven, zoals het op jonge leeftijd verliezen van een ouder, broer of zus. Maar ook andere verliezen zoals scheiding, adoptie, kinderloosheid, het verlies van geboorteland, gezondheid, werk, een oude liefde of een dierbare vriendschap.

Stapeltjesverdriet zien we vaak bij ouderen maar ook kinderen en jongeren hebben soms al een hele stapel verlies. Het verlies van nu roept het verlies van toen - dat vaak geen plaats heeft gekregen - weer op. Om met al dit verlies om te kunnen gaan hebben deze mensen een overlevingsstrategie ontwikkeld die hun veel heeft opgeleverd. In een nieuwe verliessituatie werkt de vertrouwde overlevingsstrategie als het ware tegen en blokkeert deze het huidige rouwen. Mensen ondervinden er last van, ook in relatie met partner, kinderen, familie, vrienden en werk. Ze komen er doodgewoon niet meer mee weg.

Door een genogram te maken, het familiesysteem uit te werken op papier, krijgen zowel de cliënt als de therapeut inzicht in de thema's die voor de cliënt en zijn familie belangrijk zijn. We beginnen met de verliezen in het verleden en gaan zo terug naar het heden totdat bij elk verlies werd stil gestaan. Door dit stapsgewijs te doen krijgt de cliënt vertrouwen en de kracht om zijn rugzak te verlichten of niet alleen te moeten dragen”, en zo verder te gaan op zijn levenspad.