RELATIE – EN GEZINSTHERAPIE

Relatie – en gezinstherapie verwijst naar de vele mogelijke relaties waarbinnen er bezorgheden aanwezig kunnen zijn. Je ervaart voortdurende ruzies tussen de kinderen onderling, verzet tussen jouw opgroeiende puber en jezelf, kwaadheid en verdriet tussen de jou en jouw partner… Ook via de ruime maatschappij krijgen gezinnen te horen hoe ze ‘goede’ ouders en ‘goede’ kinderen kunnen zijn. Maar wat betekent dat nu juist? We merken alvast dat gezinnen hiermee worstelen, zoekend naar de positie die ze willen innemen binnen dit gegeven.

Hierbij aansluitend kan een rouwervaring de sfeer in een gezin veranderen. Je doet je best, maar het is moeilijk om de sfeer van vroeger terug te halen. Leuke zaken worden weggelaten, omdat het toch nooit hetzelfde zal zijn. In andere gezinnen zal men net proberen om alles hetzelfde te laten. Ook dat is vaak niet gemakkelijk, aangezien alle leden van het gezin wel merken dat er iets ‘anders is’. Hoe het ook gaat, het heeft tijd nodig om een nieuwe balans te vinden binnen deze chaos. Dit is vaak erg complex, aangezien elke betrokkene vaak een andere manier heeft om met het verdriet om te gaan. De ene wil er voortdurend over praten, de ander trekt zich net terug; de ene kijkt naar de toekomst, de ander wil liever vasthouden aan het verleden…

In onze aanpak gaan we ervan uit dat klachten of bezorgdheden niet op zichzelf staan. Binnen een relatie en een gezin beïnvloeden de betrokkenen personen elkaar voortdurend. Als kind kan je bijvoorbeeld voelen dat je jouw emoties niet meer onder controle kunt houden. Als ouder weet je niet meer goed hoe je jouw kind hiermee kan helpen, wat stress met zich meebrengt. Je kan als ouder en kind zo vastlopen in een aanhoudende ruzie.

“Binnen de therapie staat ‘de ontmoeting’ tussen het gezin en de therapeut centraal. Daarbij is het de taak van de therapeut om te luisteren naar de verhalen van de betrokkenen, ruimte te maken voor datgene wat nog niet gezegd is en het proces op te volgen. Hierbij tracht hij of zij stem te geven aan alle partijen in de therapieruimte” (Peter Rober, Gezinstherapie in de Praktijk).

Indien je jezelf zorgen baart over de relaties binnen jouw gezin of met jouw partner, kan je steeds contact opnemen met een professionele hulpverlener die jullie daarbij kan ondersteunen."Schaduwverdriet is een vaak onbekende of vergeten vorm van verlies of verdriet. Toch krijgen steeds meer mensen in onze samenleving te maken met één of meerdere vormen van dit verdriet. Ongewenste kinderloosheid, her verlies van een broer, zus of ouder, uitgestelde rouw, maar ook het verlies van een zelf- of toekomstbeeld en geheim verlies zijn slechts enkele vormen van schaduwverdriet.