Sara Janssens

Mijn naam is Sara Janssens en ik ben erg gepassioneerd door het functioneren van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ik ervaarde dat elke persoon deel uitmaakt van één of meerdere netwerken van relaties (gezin, familie, werk, vrienden…), waarin ieder individu zijn weg tracht te vinden. Soms loopt men vast in het eigen verhaal, in relatie met zichzelf en/of de ander. Samen gaan we op zoek naar nieuwe wegen, waar ik als therapeut in de eerste plaats kan luisteren zonder te oordelen. Daarbij geloof ik in de kracht van de persoon of het gezin en de steun die je in de omgeving vindt. Het vergroten van de eigen draagkracht en het versterken van de verbinding met mensen om je heen zijn kernpunten waar ik aandacht aan besteed in therapie.

“Rouwen is niet loslaten, maar eerder op een andere manier vasthouden”

Ik ben geboren in 1991 en reeds enkele jaren werkzaam binnen de Bijzondere Jeugdzorg. In 2014 studeerde ik af als master in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Op dit ogenblik volg ik een 4-jarige opleiding relatie– en gezinstherapie aan het opleidingsinstituut IPRR te Mechelen.


ACTIVITEITEN

Momenteel ben ik werkzaam binnen Pleegzorg Provincie Antwerpen. Mijn doelgroepen zijn de biologische ouders, pleeggezinnen en pleegkinderen en jongeren van 0-21 jaar. Hierdoor heb ik ervaring opgedaan in bemiddeling, opvoedingsproblemen, gedrags –en emotionele problemen, begeleiding van trauma en hechting… Daarnaast geef ik psychotherapeutische begeleiding aan pleegkinderen, jongeren en pleeggezinnen die gebaat zijn met meer intensieve hulp. De thema’s die daar besproken worden zijn breed: zelfbeeld en zelfvertrouwen, rouw –en verlieservaringen, hechting, gedrags –en emotionele problemen, opvoedingsondersteuning, trauma….

Naast mijn werk binnen de wereld van Pleegzorg, ben ik werkzaam als relatie– en gezinspsychotherapeute i.o. (in opleiding) binnen de groepspraktijk ‘de Linde’. Gezien mijn eigen levenservaring en vrijwilligerswerk bij Werkgroep Verder, een organisatie voor Nabestaanden na Zelfdoding, groeide mijn passie in het helpen en begeleiden van mensen met rouw– en verlieservaringen in brede zin (echtscheidingen, verlies van de positie in het gezin, verlies van een dierbare…).


MIJN AANBOD

Ik begeleid kinderen (vanaf de lagere schoolleeftijd), jongeren en hun gezinnen in hun zoektocht naar nieuwe perspectieven en biedt voornamelijk ondersteuning bij:


THERAPEUTISCHE OPLEIDINGEN

  • Master in de pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek | Katholieke Universiteit Leuven
  • Relatie –en Gezinstherapie (i.o) | Opleidingsinstituut IPRR te Mechelen

  • contact

    GSM: 0491/634.561

    Praktijkadres te Deurne : Wouter Haecklaan 6/B9 – 2100 Deurne