Wat is HSP

Highly Sensitive Person of hoog sensitief persoon is een persoon die gevoeliger is voor indrukken van de buitenwereld dan anderen.

Eerst en vooral wil ik benadrukken dat hoogsensitiviteit een karaktertrek is en geen ziekte. Zorg er dan ook voor dat je er op die manier mee omgaat. Het gaat om subtielere nuances waarnemen en sneller overprikkeld geraken. Sterk wisselende beelden van tv., verkeersdrukte, of bv stationdrukte e.d. kunnen overprikkelend zijn, evenals geluiden en geuren. Deze prikkels kunnen de persoon volledig van slag maken.

Deze karaktertrek heeft vele goede kanten, maar het is ook uitkijken voor valkuilen in deze steeds sneller draaiende maatschappij.

Hoogsensitiviteit, een positieve karaktertrek

HSP-ers zijn beter in het bemerken van fouten en dus ook in het vermijden ervan. Ze zijn gewetensvolle werkers, ook harde werkers. Ze merken kleine nuances veel sneller op dan anderen en ze kunnen zeer geconcentreerd zijn als andere mensen ze niet afleiden. Ze zijn in staat om dingen op een veel dieper niveau te verwerken. Ze voelen stemmingen en emoties van anderen sterk aan.

Opgelet voor valkuilen van hoogsensitiviteit

Al de eigenschappen kunnen snel een valkuil worden omdat hij of zij deze veel sterker beleeft. Het sneller opmerken van fouten kan er soms toe leiden dat de HSP-er bang wordt om deze fouten te maken , wat ertoe kan leiden dat hij niets meer doet teneinde ze niet te maken.

Doordat ze zo gewetensvol en hard werken en ook geen fouten dulden , kan dit perfectionistische gedrag soms te ver gaan. Dit kan leiden tot een burn-out.

Door het sterk aanvoelen van emoties en stemmingen van anderen , kunnen ze zich verliezen in de emoties van anderen. Ze kunnen op dat moment geen onderscheid meer maken tussen hun eigen emoties en die van een ander.

Wat als je overprikkeld wordt?

Een overprikkeling kan op korte of lange termijn voorvallen. Elke HSP-er zal er op zijn eigen manier mee omgaan , of moeten mee leren omgaan. Zoek voor jezelf een methode die je gemoed weer tot rust brengt. Probeer te achterhalen welke dingen je overprikkelen en hoe je dit kan doorstaan zonder onderuit te gaan. Eens je dat leert, kan je in bepaalde situaties sneller handelen en de overprikkeling voor zijn of ze toch minstens niet uit de hand laten lopen.

Om je te begeleiden in je zoektocht naar wat voor jou een goede manier is om met HSP om te gaan kan je professionele hulp inroepen.