ALGEMENE INFO

De Linde bestaat sinds 2011 als psychotherapeutische praktijk op zelfstandige basis. De bezielster en oprichtster van praktijk De Linde, Christine Janssens, heeft sinds jaren een grote expertise opgebouwd in het begeleiden van rouw en verlies. Om de drempel naar psychotherapeutische begeleiding te verlagen en te tonen hoe therapie werkt heeft zij een boek geschreven met een inleidende tekst van Prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch psycholoog, doctor in de geneeskunde en dé specialist in België en Nederland als het over rouw en verliesverwerking gaat. Dit boek is voornamelijk gebaseerd op praktijkervaringen en toont aan hoe het team van “Praktijk De Linde” werkt, uiteraard met respect voor de privacy van de cliënt.

Gezien wij veel belang hechten om professionele begeleidingen aan te bieden, volgde iedere psychotherapeut in onze praktijk minstens de 4 – jarige opleiding tot psychotherapeut (of is deze aan het volgen) en is verplicht permanente vormingen, intervisie en supervisie bij te wonen. Door deze bijscholingen kunnen we elk onze expertise uitbouwen wat resulteert in verschillende specialisaties. We overleggen regelmatig d.m.v. intervisie, gezien een intensieve samenwerking tussen psychotherapeuten met een verschillende achtergrond een meerwaarde kan betekenen voor de begeleiding van elke cliënt.

Onze kracht is dat wij sterk gespecialiseerd zijn in problematieken rond verlies en rouw waarin we ons verdiept hebben, ieders vanuit de eigen achtergrond.

Werkwijze en visie

werkwijze

In eerste instantie is er een intakegesprek waarin we jouw hulpvraag samen verkennen. Samen bekijken we je levenssituatie, omgeving, je bezorgdheden, je gedrag- en denkpatronen en je verleden. Met het nodige geduld, zachtheid en respect verkennen we jouw situatie en bepalen we een doel voor de therapie. Je kan vertellen over jouw situatie waarover we samen in dialoog gaan, maar deze verkenning kan ook inhouden dat we ons laten leiden door jouw verbeelding, door wat het lichaam vertelt.

"De therapeut is een participant in het gesprek, waarbij hij luistert en samen met de cliënt ruimte maakt, waarin de cliënt kan uitdrukken wie hij is, hoe zijn leven eruitziet, hoe hij de wereld ervaart." - Peter Rober

Wanneer je geen woorden vindt om te zeggen wat voor jou zo moeilijk is, dan zijn er andere mogelijkheden voorhanden om uit te drukken wat er binnenin allemaal leeft. Bijvoorbeeld met prenten,verhalen, metaforen of d.m.v. tekenen, ...

Het wordt als het ware een therapie-op-jouw-maat.


Visie

Er wordt in de eerste plaats getracht een veilige ruimte te creëren waar jij mag zijn wie je bent, zonder oordeel, zonder veeleisende verwachtingen. Pas als er vertrouwen is, kan de samenwerking ontstaan die nodig is in therapie. Alle lagen van het mens-zijn verdienen aandacht: emoties, gedachten, gedrag, het fysieke lichaam, de relaties die je aangaat en je zingeving.

Wij geloven dat iedereen het in zich heeft om, indien gewenst, een andere weg in te slaan. Als therapeut hebben we het voorrecht om afwisselend getuige en gids te zijn op deze weg die je aflegt.


Gedragscode

Als erkende therapeut voor psychische begeleidingen is het ook belangrijk om de deontologische code te ondersteunen. Dit is een verzameling van regels waarin we beloven ons aan te houden bij de uitoefening van ons beroep. Deze regels zijn vastgelegd door de beroepsverenigingen waarbij we zijn aangesloten.

Voor meer informatie: info@psychotherapie-delinde.be