PSYCHOTHERAPIE “DE LINDE”

Professionele psychotherapeutische hulpverlening bij levensmoeilijkheden. Gespecialiseerd in Verlies- & rouwbegeleiding voor volwassenen, kinderen, jongeren en gezinnen.

Welkom

“PRAKTIJK DE LINDE” is reeds enkele jaren goed geworteld door een ruime expertise op te bouwen in verlies en rouwbegeleidingen en psychotherapeutische begeleiding bij levensmoeilijkheden.Bij verlies en rouw denken we meestal automatisch aan verlies door overlijden. Maar verlies is niet enkel gerelateerd aan een overlijden, ook andere vormen van verlies kunnen een gevoel van rouw oproepen. Het verlies kan betrekking hebben op gezondheid, het kan een ideaal zijn dat niet vervuld wordt, een verlies van mogelijkheden, verlies van zelfbeeld of verlies van een toekomstperspectief, enz..Maar rouw, in welke vorm dan ook, is ‘altijd’ afscheid moeten nemen van dat leven dat niet meer terugkomt en waardoor je gedwongen wordt je toekomstbeeld aan te passen.Dit vraagt erkenning, moed, veerkracht, maar ook keerkracht.

Iedereen wordt in zijn of haar leven weleens geconfronteerd met levensmoeilijkheden of uitdagingen, persoonlijk en/of professioneel. Deze uitdagingen kan een kind of volwassene ervaren, maar ook een gezin als geheel kan geconfronteerd worden met moeilijke levensfasen. Soms komt men er op eigen kracht of met de hulp van de omgeving wel uit. Maar wanneer de moeilijkheden het dagelijks leven blijven belasten of te zwaar zijn om dragen, kan het zinvol zijn beroep te doen op een therapeut. Deze kan je helpen inzicht te krijgen in wat je belemmert op jouw pad. Dit is een moment waarop je eventueel contact op kan nemen met een psychotherapeut.

Het aanbod van “Praktijk De Linde” bestaat uit professionele therapeutische begeleiding bij levensmoeilijkheden. Onze specialisatie is “Verlies en Rouw” in de meest ruime zin. Zie boek “Schaduwverdriet, een praktijkgerichte kijk op verborgen verlies’. Zowel onze opleidingen als ervaring dragen in belangrijke mate bij aan goed therapeutisch werk. Elk van onze teamleden heeft deze dubbele bagage wat een meerwaarde is bij begeleidingen naar onze cliënten toe. Voor meer informatie: info@psychotherapie-delinde.beOnder bepaalde voorwaarden is terugbetaling mogelijk door de mutualiteiten.


Opgelet: Bij therapie aan kinderen en jongeren vinden wij het belangrijk dat zij voldoende kunnen exploreren in de therapie-ruimte, om zo te zoeken wat het beste bij hem of haar past. Zo zijn sommigen meer gebaat met creatieve methodieken, anderen met spel of eerder gesprekken. Omwille van deze reden gaat de kinder - en jongerentherapie enkel door op de locatie te Deurne.


Christine Janssens: Integratief psychotherapeute, (Interactionele Vormgeving) Verlies & rouwbegeleiding
Sara Janssens: Master in de Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek. Relatie– en gezinstherapeute i.o.